ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο - Κηπούπολη

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας, πιστή στις αρχές της για ασφαλή και άρτια λειτουργία, συνεργάζεται ως προς τα θέματα της ασφάλειας στην εργασία και της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων με την ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ (ΕΞΥΠΠ), η οποία μας παρέχει τεχνικό ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις μας.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχοντας συμπληρώσει σχεδόν εικοσαετία στον τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, με συστηματικό, αξιόπιστο και συνεπή τρόπο μας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε, ώστε να αποφεύγονται εργατικά ατυχήματα και γενικά να διασφαλίζεται η ασφάλεια, τόσο των εργαζομένων, όσο και των τρίτων (φιλοξενούμενων παιδιών, επισκεπτών, συνεργατών κλπ) που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας.

Ιδιαίτερα στην εποχή του COVID-19, η ανάλογη καθοδήγηση από τον τεχνικό ασφαλείας για τα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού SARS CoV19 εντός των εγκαταστάσεων μας, είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και κρίσιμη για την προστασία των παιδιών μας, των εργαζομένων μας, των συνεργατών μας, όλων μας!