Νοέμβριος 2021

Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο - Κηπούπολη

Νοέμβριος 2021

Ο μήνας των συναισθημάτων είναι εδώ!

Τα παιδιά συζήτησαν για τα συναισθήματα, γνωρίστηκαν με τη χαρά, τη λύπη, τον θυμό, τον φόβο, τον ενθουσιασμό, τη ντροπή και μάθανε να τα εκφράζουν και να μιλούν για αυτά!!