Μάθημα Αγγλικών Έτος 2022

Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο - Κηπούπολη

Μάθημα Αγγλικών Έτος 2022

Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στα νήπια και προνήπια, γίνεται σε έναεξ’ ολοκλήρου αγγλόφωνο περιβάλλον, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους(όπως το Communicative Language Teaching and Project Based Learning forKindergarten), ενθαρρύνοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα των παιδιών,την συνεργατικότητα καθώς και την ανεξάρτητη μάθηση.

Το έμπειρο και συνεχώς καταρτιζόμενο σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίαςεκπαιδευτικό προσωπικό από καταξιωμένους, δίγλωσσους και μη καθηγητές ,έχει ως στόχο την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε όλα τα παιδιά πουθέλουν να γνωρίζουν την πρώτη τους ξένη γλώσσα τόσο καλά όσο τηνελληνική, αλλά και σε μαθητές, που η αγγλική είναι η μητρική τους γλώσσα.

Πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (English Hall),χρησιμοποιώντας επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, όπως τραγούδια,διαδραστικά παιχνίδια, δραματοποιήσεις(Dramatization) , παραμύθια(Storytelling), προφορική εκμάθηση σύντομων διαλόγων, χρήση καρτελών(Flash cards) και πολλά άλλα οπτικοακουστικά μέσα , που προάγουν τηνπαιγνιώδη μάθηση και την μάθηση μέσα από την δράση (Learning ByDoing).Επίσης τα παιδιά μαθαίνουν και αναπτύσσουν βασικές ικανότητεςγραφής και ανάγνωσης, αρχίζοντάς να αναγνωρίζουν λέξεις και σταδιακά ναπροχωρούν στη γραφή τους. Πρωταρχικός στόχος μέσα σε όλο αυτό το ταξίδιτης γνώσης είναι τα παιδιά να μαθαίνουν παίζοντας και διασκεδάζοντας!